Chi Ut's Recent Activity

  1. Chi Ut đã đăng chủ đề mới.

    Khoa học chứng minh, người viết chữ càng xấu càng dễ thông minh

    Thử nói xem cái thời đi học, chữ viết của bạn được khen là đẹp, dễ nhìn hay xấu như "gà bới"? Và hẳn không ít người nói rằng, nét chữ...

    Diễn đàn: Kỹ năng mềm

    26 Tháng tư 2017 lúc 11:09