Resources from dayto.kdh

 1. Tập tài liệu : Máy vectơ hỗ trợ ( Support vector machine )

  dayto.kdh đăng lúc 2017-01-07 trong Đại học và sau đại học
  Tải về: 0
  0/5, 0 phiếu
 2. Đề thi thử THPTquốc gia 2016 (có đáp án) - Trường THPT Bắc Yên Thành

  dayto.kdh đăng lúc 2016-05-11 trong Lớp 12
  Tải về: 2
  0/5, 0 phiếu
 3. Đề tài "Hướng dẫn tính toán băng tải "

  dayto.kdh đăng lúc 2016-01-07 trong Chưa phân loại
  Tải về: 6
  0/5, 0 phiếu
 4. Tài liệu ôn thi IC3 - Tiếng Việt

  dayto.kdh đăng lúc 2015-07-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 27
  0/5, 0 phiếu
 5. Phân mềm thi thử IC3

  dayto.kdh đăng lúc 2015-07-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 90
  0/5, 0 phiếu
 6. Tài liệu ôn thi IC3

  dayto.kdh đăng lúc 2015-07-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 30
  0/5, 0 phiếu
 7. Luận văn " Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 47

  dayto.kdh đăng lúc 2015-03-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 2
  0/5, 0 phiếu
 8. Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung

  dayto.kdh đăng lúc 2015-03-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 1
  0/5, 0 phiếu
 9. Luận văn Tài sản cố định

  dayto.kdh đăng lúc 2015-03-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 0
  0/5, 0 phiếu
 10. Luận văn Tài sản cố định

  dayto.kdh đăng lúc 2015-03-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 1
  0/5, 0 phiếu
 11. Luận văn Tài sản cố định

  dayto.kdh đăng lúc 2015-03-12 trong Chưa phân loại
  Tải về: 0
  0/5, 0 phiếu
 12. Luận văn: Phương pháp thiết kế bộ lọc bằng phương pháp kết hợp dải chuyển tiếp - cửa sổ

  dayto.kdh đăng lúc 2014-11-16 trong Điện tử - Viễn Thông
  Tải về: 3
  0/5, 0 phiếu