Khối THCS

giáo án, bài giảng, tài liệu các môn toán,văn... lớp 6 7 8 9

 1. Tình huống: Hãy bảo vệ sức khoẻ trong mùa đông

  Tải về: 7
  0/5, 0 phiếu
 2. Tình huống: Tác hại của việc hút thuốc lá

  Tải về: 4
  0/5, 0 phiếu
 3. Làm thế nào để thực hiện tốt cuộc vận động không hút thuốc lá

  Tải về: 8
  0/5, 0 phiếu
 4. Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

  Tải về: 12
  0/5, 0 phiếu
 5. Những bài văn hay cảm nghĩ về mẹ của em (Văn hay lớp 6, 7, 8, 9)

  Tải về: 3
  0/5, 0 phiếu