Đề thi thử THPT môn địa lý 2016 [có đáp án] - Bộ đề số 2 2016-05-14

đề thi thử thpt quốc gia môn địa lý, năm 2016

 1. Chi Ut
  Xem trước tại đây http://kenhdaihoc.net/threads/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-dia-ly-2016-co-dap-an.39882/

  Câu 1 (2,5 điểm):

  1. Hoạt động của bão và ngập lụt ở Việt Nam? Hậu quả và biện pháp phòng chống?

  2. Dân số Việt nam có những đặc điểm gì? Ảnh hưởng của những đặc điểm trên đối với quá trình phát triển KT - XH?

  3. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội.

  Câu 2 (3,0 điểm).

  1. Thực trạng sản xuất lương thực, thực phẩm ở nước ta. Chứng minh nước ta đã và đang phát huy có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới.

  2. Chứng minh hoạt động công nghiệp ở Việt Nam có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Nguyên nhân của thực trạng trên?

  3. Vì sao diện tích cây công nghiệp tăng trong những năm gần đây?

  Câu 3 (1,5 điểm)

  1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  2, Trình bày về vai trò, tình hình phát triển, cơ cấu và phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta.

  Câu 4 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (đơn vị: triệu USD)