Nội dung của triết học phật giáo ấn độ cổ đại và ý nghĩa 2017-01-07

triết học phật giáo, triết học phật giáo ấn độ cổ đại

 1. butchimau
  TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

  NỘI DUNG CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN NƯỚC TA HIỆN NAY.
  PHẦN A: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  PHẦN B: NỘI DUNG

  I. Khái quát về Phật Giáo

  1.1 Nguồn gốc ra đời

  1.2 Nội dung chủ yéu của tư tưởng Triết học Phật giáo

  1.3 Sự truyền bá đạo trên thế giới

  1.4 Tình hình phát triển của Phật giáo

  II. Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội và con

  người Việt Nam

  2.1 Phật giáo với xã hội và con người Việt Nam ngày

  nay

  2.2 Ảnh hưởng của Phật giáo đến thế hệ trẻ