Tiểu luận: Đặc điểm của triết học Ấn Độ cổ đại 2017-01-07

đặc điểm của triết học Ấn Độ cổ đại

  1. butchimau
    Ấn Độ cổ đại -một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Hồ Chí Minh cho rằng Ấn Độ là quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Văn hoá, triết học, nghệ thuật của Ấn Độ đã phát triển rực rỡ và có những đóng góp to lớn cho loài người. Liên tiếp trong nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật, khoa học của Ấn Độ đã lan khắp thế giới. Nền văn hoá và đạo Phật của Ấn Độ đã lan truyền sang nước ta từ thời cổ đại và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội và con người Việt Nam.

    Chính vì vậy, học tập và nghiên cứu về đặc điểm của Triết học Ấn Độ cổ đại không chỉ trang bị cho chúng ta một cái phông kiến thức, văn hoá nói chung như triết hoc Hy Lạp-La Mã, mà nó còn giúp chúng ta hiểu chúng ta hơn.

    Do thời gian còn hạn hẹp và sự hiểu biết về các vấn đề chưa sâu sắc, chắc chắn bài tiểu luận của em còn rất nhiều thiếu sót. Vì vậy em mong nhận được sự chỉ bảo và phê phán của thầy để em có thể sửa chữa và khắc phục nhữngmặt kiến thức còn yếu của mình và để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.