A First Course in Probability - Giáo trình Xác suất thống kê

Chuyên mục 'Xác suất thống kê' bởi butchimau, 24 Tháng hai 2013.

  1. A First Course in Probability

    Giáo trình Xác suất thống kê với nội dung trình bày một cách hệ thống và có các ví dụ minh họa cụ thể.

    Sách được trình bày theo định dạng .pdf.

    Dung lượng: 25 Mb

    Download