ai giúp mình với

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi ngốc_xít_98, 26 Tháng tám 2013.

  1. trung hòa 85,5 gam Ba(OH)2 bằng m gam dung dịch H2CO3. tính tham số m và khối lượng kết tủa thu được
     
  2. Uyenthunguyenhong

    Uyenthunguyenhong Thành viên

    m=31g
    kết tủa có m=98,5g