Bài 10: Tiết 3 - Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Chuyên mục 'Diễn đàn Địa Lí' bởi Chi Ut, 27 Tháng tám 2015.

 1. Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
  Tiết 3. Thực hành. Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

  Nhiệm vụ của bài học thực hành.

  – Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng GDP và sản lượng nông sản của Trung Quốc so với thế giới.

  – Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

  Câu hỏi:

  1. HS tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và nhận xét.

  Đáp án: GDP của Trung Quốc so với thế giới (đơn vị %).

  [​IMG]

  2. Nhận xét tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới.

  Đáp án:

  – GDP của Trung Quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng gần 7 lần.

  – Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng đều qua các năm từ 1,93% năm 1985 tăng lên 4,03 năm 2004.

  – Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trong trong nền kinh tế thế giới.

  II.

  1. Điền vào bảng sau sự tăng giảm sản lượng nông sản của Trung Quốc qua các năm (Đơn vị triệu tấn; tăng: +, giảm: -)

  [​IMG]

  2. Nhận xét sự thay đổi sản lượng một số nông sản của Trung Quốc qua các năm.

  Đáp án:

  – Từ năm 1985 đến năm 2004, nhìn chung các nông sản của Trung Quốc đều tăng sản lượng. ví dụ: Lương thực tăng 82,7 triệu tấn. Lạc tăng 2,2 lần. Từ năm 1995 đến năm 2004 các sản phẩm chăn nuôi như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu đều tăng (thịt bò 14,5 triệu tấn).

  – Từ năm 1995 2000 một số nông sản giảm sản lượng (lương thực, bông, mía).

  – Một số nông sản có sản lượng cao nhất thế giới (lương thực, bông, thịt lợn).

  III.

  1. HS đọc yêu cầu của bài III, trình bày cách vẽ biểu đồ cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

  (Vẽ biểu đồ miền. Khung biểu đồ là một hình chữ nhật có trục dọc cao 10cm thể hiện 100%, trục ngang được xác định bằng khoảng cách từ năm 1985 đến 2004, qui ước 0,7cm, tương ứng 1 năm. Kí hiệu, lập bảng chú giải và ghi tên biểu đồ).

  2. HS nhận xét sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

  Đáp áp:

  – Năm 1985, Trung Quốc nhập siêu (21,4%), các năm 1995, 2000, 2004, Trung Quốc xuất siêu.

  Cán cân xuất nhấp khẩu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

  Địa lý 11 - Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Tự nhiên, dân cư và xã hội
  Trần Đức Thịnh