Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Thực hành. Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Chuyên mục 'Diễn đàn Địa Lí' bởi Chi Ut, 27 Tháng tám 2015.

 1. Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
  Tiết 4. Thực hành. Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

  1. Hoạt động du lịch
  a. Vẽ biểu đồ:


  Biểu đồ số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách ở một số khu vực châu Á năm 2003

  b. Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch phải chi tiêu ở từng khu vực (USD/ người)
  * Tính chi phí = Số chi tiêu của khách / Số du khách
  c. Nhận xét:
  - Số lượng khách du lịch quốc tế (năm 2003) ở Đông Nam Á tăng trưởng chậm hơn hai khu vực còn lại (gần ngang bằng với Tây Nam Á và thấp hơn nhiều so với khu vực Đông Á).
  - Chi tiêu của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á chỉ xấp xỉ khu vực Tây Nam Á, nhưng thua nhiều lần so với khu vực Đông Á.
  - Những kết luận trên phản ánh trình độ dịch vụ và các sản phẩm du lịch của khu vực Đông Nam Á thấp, còn nhiều hạn chế.
  2. Tình hình xuất, nhập khẩu khu vực Đông Nam Á
  - Có sự chênh lệch giá trị xuất, nhập khẩu rất lớn giữa các nước.
  - Tuy có giá trị xuất khẩu nhỏ hơn Xi-ga-po và Thái Lan nhưng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm 4 nước.
  - Việt Nam là nước duy nhất có cán cân thương mại (xuất khẩu - nhập khẩu) âm. Ba nước còn lại có cán cân thương mại dương.

  Bài tiếp theo: Địa lí 11 cơ bản - Bài 12: Ô-xtrây-li-a - Khái quát về tự nhiên, dân cư,xã hội,kinh tế