Bài giảng sinh học 11 - Cả năm

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 7 Tháng mười 2014.

 1. Bài 1 - Sự hấp thu nước và muối khoán ở rể
  Bài 1 : Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ ( Bài giảng khác )

  Sinh học 11 Cơ bản + Nâng cao Bài 1: Trao đổi nước, muối khoáng ở thực vật
  Sinh học 11 Cơ bản + Nâng cao Bài 2: Trao đổi nước và muối khoáng ở TV (tiếp)

  Bài 2: Quá trình vận chuyển các chất trong cây
  Bài 2 - Quá trình vận chuyển các chất trong cây ( Bài giảng khác )

  Bài 3 : Thoát hơi nước
  Bài 3: Thoát hơi nước ở lá
  Bài 3: Trao đổi nước và muối khoáng ở thực vật (tiếp) - Cơ bản + Nâng cao

  Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
  Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (Cơ bản + Nâng cao )
  Bài 4: CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG DINH DƯỠNG THIẾT YẾU

  Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật - Cơ bản + Nâng cao

  Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp)

  Nâng cao Bài 7: Quang hợp

  Bài 8: Quang hợp ở cây xanh ( Căn bản + nâng cao)
  Bài 8: Quang hợp ( Nâng cao )

  Bài 9: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3, C4 và CAM
  Bài 9: Quang hợp (tiếp) Cơ bản + Nâng cao

  Bài 10: Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đển quang hợp
  Bài 10: Quang hợp (tiếp) Cơ bản + Nâng cao

  Bài 12: Hô hấp ở thực vật

  Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carotenoit

  Bài 14: Thực hành - Phát hiện hô hấp ở thực vật

  Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

  Bài 16: tiêu hóa ở động vật ( tiếp theo)

  Bài 17: Hô hấp ở động vật

  Bài 18: Tuần hoàn máu

  Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp)

  Bài 20: Cân bằng nội môi

  Bài 23: Hướng động

  Bài 24: Ứng động

  Bài 26: Cảm ứng ở động vật

  Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

  Bài 28: Điện thế nghỉ

  Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

  Bài 30 : Truyền tin qua xinap

  Bài 31 và 32 - Tập tính của động vật

  Bài 34 - Sinh trưởng ở thực vật

  Bài 35: Hoocmon thực vật

  Bài 36 - Phát triển ở thực vật có hoa

  Bài 37 - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

  Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

  Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

  Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

  Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

  Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

  Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.


   
  Last edited: 7 Tháng mười 2014