bài tập nito - Phốt pho

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi Trâm Anh, 17 Tháng mười 2013.

  1. Trộn lẫn 400g dung dịch Na3PO4 16,4% với 250g dung dịch H3PO4 19,6% được dung dịch A. Tính nồng độ % mỗi chất tan có trong dung dịch A.nếu muốn thu được dung dịch chỉ có một chất tan là NaH2PO4 thì cần trộn dung dịch trên theo tỉ lệ khối lượng như thế nào?