Bài tập phân bón hóa học

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi vuihatca98, 19 Tháng bảy 2014.

  1. 1 trong những phương pháp điều chế canxi nitrat là cho đá vôi hoặc đá phấn tác dụng với axit nitric loãng. còn amoni nitrat có thể được điều chế bằng cách cho canxi nitrat tác dụng với amoni cacbonat. Viết các phương trình hóa học và cho biết tại sao các phản ứng này xảy ra hoàn toàn.