Bài tập về tần số alen

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi HuongThanh, 5 Tháng chín 2014.

 1. Một gen có 3 alen (A và A1 đồng trội so với a) dã cho 4 kiểu hình khác nhau trong quần thể. Nếu tần số và khả năng thụ tinh của mỗi alen đều bằng nhau , alen trội mang đặc tính có lợi cho con người thì tỉ lệ những cá thể có thể dùng làm giống trong quần thể trên là:
  A:22% hoặc 33%
  B:11% hoặc 22%
  C:33% hoặc 67%
  D:11% hoặc 33%
  Mọi người giải giùm mk nha!!!Cảm ơn nhiều!