BỘ CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 GỒM ( LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, GIẢI CHI TIẾT

Chuyên mục 'Diễn đàn Vật Lý' bởi vuhoangbg, 9 Tháng hai 2015.

 1. 1. BỘ CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).
  http://www.mediafire.com/download/c7ha39zdagcspvp/CHUYEN+DE+LTDH+VAT+LY+2015+-+VU+DINH+HOANG.rar
  http://thuvienvatly.com/download/41481
  hoặc https://www.tenlua.vn/download/0b37e42ae00d6e041e/chuyen-de-ltdh-vat-ly-2015-vu-dinh-hoang

  2. BỘ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).
  link tải bản update tại:
  http://www.mediafire.com/download/4oxgych0w8ux0bv/CHUYÊN_ĐỀ_BÀI_TẬP_VẬT_LÝ_10-_VU_DINH_HOANG_PDF.rar
  hoặc
  https://www.tenlua.vn/download/0b37e42be90f680115/chuyen-de-bai-tap-vat-ly-10-vu-dinh-hoang-pdf
  3. BỘ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).

  link tải bản update:
  http://www.mediafire.com/download/145fgahj1xkg7n8/CHUYÊN+ĐỀ+BÀI+TẬP+VẬT+LÝ+11-+VU+DINH+HOANG.rar
  hoặc
  https://tenlua.vn/download/0b37e42be90d640e18/chuyen-de-bai-tap-vat-ly-11-vu-dinh-hoang
  CẤU TRÚC TÀI LIỆU

  CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN

  CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
  KIẾN THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  BÀI TOÁN 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
  BÀI TOÁN 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP.
  ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2. MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3. MOMEN ĐỘNG LƯỢNG- ĐINH LUÂT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
  VÍ DỤ MINH HỌA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  CHỦ ĐỀ 4. ĐỘNG NĂNG - ĐL BT ĐN
  VÍ DỤ MINH HỌA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHU DE 5. ON TAP - KIEM TRA
  DE KIEM TRA 1
  DE KIEM TRA 2
  DE KIEM TRA 3

  CHUYÊN ĐỀ 2: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

  CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  DẠNG 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG, THƯỜNG GẶP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  DẠNG 3: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X 2
  DẠNG 4: XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC ( S, Smax, Smin)
  DẠNG 5: BÀI TOÁN THỜI GIAN TRONG DĐ ĐH
  DẠNG 6: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN VẬT QUA LI ĐỘ X TRONG THỜI GIAN t
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO
  I: KIẾN THỨC.
  II: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
  BÀI TOÁN 2.: LIÊN QUAN ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG CON LẮC LÒ XO
  BÀI TOÁN 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO
  BÀI TOÁN 4: TÌM ĐỘ BIẾN DẠNG, CHIỀU DÀI (MAX, MIN)
  BÀI TOÁN 5: LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO
  BÀI TOÁN 6: CẮT, GHÉP LÒ XO NỐI TIẾP – SONG SONG - XUNG ĐỐI
  BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO KHI m THAY ĐỔI
  BÀI TOÁN 8: VA CHẠM
  BÀI TOÁN 9: HỆ VẬT CÓ MA SÁT GẮN VÀO NHAU CÙNG DAO ĐỘNG.
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP VỀ CON LẮC ĐƠN
  BÀI TOÁN 2 : CẮT, GHÉP CHIỀU DÀI CON LẮC ĐƠN
  BÀI TOÁN 3: CON LẮC ĐƠN BỊ VƯỚNG ĐINH, KẸP CHẶT
  BÀI TOÁN 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN
  BÀI TOÁN 5. VA CHẠM TRONG CON LẮC ĐƠN
  BÀI TOÁN 6 : SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỘ CAO h, ĐỘ SÂU d
  BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI TĂNG GIẢM NHIỆT ĐỘ
  BÀI TOÁN 8: CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC
  BÀI TOÁN 9: CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRÙNG PHÙNG
  BÀI TOÁN 10: CON LẮC ĐƠN ĐANG DAO ĐỘNG ĐỨT DÂY
  BÀI TOÁN 11 : CON LẮC VẬT LÝ DĐĐH
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
  PHƯƠNG PHÁP
  CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 5: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG. CỘNG HƯỞNG CƠ
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP
  Bài toán 1: Độ giảm biên độ trong dao động tắt dần chậm
  Bài toán 2: Độ giảm cơ năng trong dao động tắt dần
  BÀI TOÁN 3: Số dao động vật thực hiện được, số lần vật đi qua vị trí cân bằng và thời gian dao động
  BÀI TOÁN 4: Tìm tốc độ cực đại của vật đạt được trong quá trình dao động
  Dạng 5: Quãng đường vật đi được trong dao động tắt dần
  BÀI TOÁN 6: CỘNG HƯỞNG CƠ
  CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP - DAO ĐỘNG CƠ HỌC
  ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
  DE KIEM TRA 20 CAU - DAP AN
  DE KIEM TRA 45'
  CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC

  CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng
  BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ
  BÀI TOÁN 1: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG
  BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG
  BÀI TOÁN 3: TÌM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA 2 NGUỒN.
  BÀI TOÁN 4: TÌM SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRÒN,
  ĐƯỜNG ELIP .
  BÀI TOÁN 5: SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD
  TẠO VỚI 2 NGUỒN MỘT HÌNH VUÔNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT
  BÀI TOÁN 6: ĐIỂM M CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM . HIỆU ỨNG DOPPLER
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1. TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SÓNG ÂM
  BÀI TOÁN 2. BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP - SÓNG CƠ HỌC
  DE + DAP AN CHI TIET
  ÔN TẬP TỔNG HỢP - SÓNG CƠ HỌC
  CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


  CHỦ ĐỀ1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU.
  BÀI TOÁN 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ
  BÀI TOÁN 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP
  BÀI TOÁN 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ
  BÀI TOÁN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG ĐIỆN - VIẾT BIỂU THỨC u,i
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
  BÀI TOÁN 2 : VIẾT BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 3. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 4: MẠCH CÓ R, L, C, w, f THAY ĐỔI
  PHƯƠNG PHÁP CHUNG
  PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: ĐOẠN MẠCH R,L,C CÓ R THAY ĐỔI
  BÀI TOÁN 2: BIỆN LUẬN L THAY ĐỔI
  BÀI TOÁN 3: BIỆN LUẬN KHI C THAY ĐỔI
  BÀI TOÁN 4: W, f THAY ĐỔI
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ - BÀI TOÁN HỘP ĐEN
  BÀI TOÁN 1 : LIÊN QUAN ĐỘ LỆCH PHA
  BÀI TOÁN 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ
  BÀI TOÁN 3: HỘP ĐEN BÍ ẨN
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 6. MÁY ĐIỆN - MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1 : CÁC LOẠI MÁY, ĐỘNG CƠ ĐIỆN
  BÀI TOÁN 2 : MÁY BIẾN ÁP
  BÀI TOÁN 3 : HAO PHÍ – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
  CHUYÊN ĐỀ 5: MẠCH DAO ĐỘNG – SÓNG ĐIỆN TỪ


  CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
  BÀI TOÁN 2: VIẾT BIỂU THỨC q, u, i
  BÀI TOÁN 3: LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
  - MẠCH DAO ĐỘNG TẮT DẦN – BÙ NĂNG LƯỢNG
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - SÓNG ĐIỆN TỪ- TRUYỀN THÔNG
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
  BÀI TOÁN 2 : TỤ XOAY ĐIỆN DUNG THAY ĐỔI – GHÉP TỤ - GHÉP CUỘN
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP - SÓNG ĐIỆN TỪ

  CHUYÊN ĐỀ 6: SÓNG ÁNH SÁNG


  CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
  BÀI TOÁN 2: TÌM GÓC HỢP BỞI 2 TIA LÓ, KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 VẠCH,
  ĐỘ RỘNG DẢI QUANG PHỔ.
  BÀI TOÁN 3: SỰ THAY ĐÔI ĐỘ TỤ, TIÊU CỰ THẤU KÍNH, CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC KHÁC NHAU
  BÀI TOÁN 4: QUANG PHỔ CHO BỞI LƯỠNG CHẤT PHẲNG - HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2. GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP GIAO THOA SÓNG
  BÀI TOÁN 2 : THỰC HIỆN GIAO THOA TRONG MÔI TRƯỜNG CHIẾT SUẤT n
  BÀI TOÁN 3: GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐA SẮC, VỊ TRÍ CỰC ĐẠI TRÙNG NHAU
  BÀI TOÁN 4: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN GIAO THOA KHI ĐẶT BẢN MỎNG
  BÀI TOÁN 5: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN KHI DI CHUYỂN NGUỒN SÁNG
  BÀI TOÁN 6: GIAO THOA VỚI LƯỠNG LĂNG KÍNH GHÉP SÁT FRESNEL
  BÀI TOÁN 7: GIAO THOA VỚI LƯỠNG THẤU KÍNH BI-Ê
  BÀI TOÁN 8: GIAO THOA LƯỠNG GƯƠNG PHẲNG FRESNEL
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3. QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP - SÓNG ÁNH SÁNG
  CHUYÊN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


  CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: TÌM CÔNG THOÁT, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN
  BÀI TOÁN 2: ĐỘNG NĂNG BAN ĐẦU CỰC ĐẠI, VMAX, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN
  BÀI TOÁN 3: NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG PHOTON CƯỜNG ĐỘ DÒNG QUANG ĐIỆN BÃO HÒA, SỐ e BẬT RA; CÔNG SUẤT NGUỒN SÁNG, HIỆU SUẤT L.TỬ
  BÀI TOÁN 4: HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM, TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN
  ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN THẾ, ĐIỆN TRƯỜNG MAX CỦA QUẢ CẦU CÔ LẬP VỀ ĐIỆN
  BÀI TOÁN 5: ELECTRON QUANG ĐIỆN BẮN VÀO ĐIỆN, TỪ TRƯỜNG ĐỀU.
  BÀI TOÁN 6: SỰ TẠO THÀNH TIA X (TÌM BƯỚC SÓNG NHỎ NHẤT TIA RONGHEN)
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2: MẪU NGUYÊN TỬ BO. QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HYDRO
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: BÁN KÍNH, VẬN TỐC DÀI, NĂNG LƯỢNG, CHU KÌ, TẦN SỐ
  CỦA ELECTRON TRÊN QUĨ ĐẠO DỪNG
  BÀI TOÁN 2: QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIDRO TÌM BƯỚC SÓNG CÁC VẠCH, LAMDA MIN, MAX
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3. HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II. CÁC DẠNG BÀI TẬP:
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

  CHUYÊN ĐỀ 8. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

  KIẾN THỨC
  PHÂN DẠNG BÀI TẬP.
  BÀI TOÁN 1: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA THỜI GIAN
  BÀI TOÁN 2 : SỰ CO ĐỘ DÀI
  BÀI TOÁN 3 : NHỮNG PHÉP BIẾN ĐỔI VẬN TỐC
  BÀI TOÁN 4 : HỆ THỨC GIỮA NĂNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.
  ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM


  CHUYÊN ĐỀ 9: PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN


  CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1. NÊU CẤU TẠO HẠT NHÂN, BÁN KÍNH, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG RIÊNG
  BÀI TOÁN 2: TÍNH SỐ HẠT, ĐỒNG VỊ
  BÀI TOÁN 3: ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, ĐỘ BỀN VỮNG HẠT NHÂN
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
  BÀI TOÁN 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHÓNG XẠ, NÊU CẤU TẠO HẠT TẠO THÀNH.
  BÀI TOÁN 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHÓNG XẠ (CÒN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CHẤT MỚI ); TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG .
  BÀI TOÁN 3: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHÓNG XẠ .
  BÀI TOÁN 4: TÌM ĐỘ PHÓNG XẠ H
  BÀI TOÁN 5: TÌM THỜI GIAN PHÂN RÃ t , ỨNG DỤNG PHÓNG XẠ TUỔI CỔ VẬT, LIỀU CHIẾU XẠ, ĐIỀU TRỊ BỆNH
  DẠNG 6: TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ BẢN TỤ KHI CHIẾU TIA PHÓNG XẠ.
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
  I.KIẾN THỨC.
  II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
  BÀI TOÁN 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
  BÀI TOÁN 2: NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG, NHIÊN LIỆU CẦN ĐỐT
  BÀI TOÁN 3: ĐỘNG NĂNG , VẬN TỐC, GÓC TẠO BỞI CÁC HẠT
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

  CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH & PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
  I. KIẾN THỨC CHUNG:
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP - PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN

  CHUYÊN ĐỀ 10: VI MÔ – VĨ MÔ

  CHỦ ĐỀ 1: CÁC HẠT SƠ CẤP
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 2. HỆ MẶT TRỜI – SAO, THIÊN HÀ – BIGBANG
  TÓM TẮT CÔNG THỨC
  VÍ DỤ MINH HỌA
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
  CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP - VI MÔ - VĨ MÔ
  III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
  ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

  - Trường hợp bạn không đọc được file thì các bạn đổi hãy đổi tên file thành tiếng việt không dấu rồi mới giải nén.
  Hãy xem máy tính cài đủ chương trình hỗ trợ chưa. ( winrar và foxit reader hoặc các phần mềm có chức năng tuơng tự khác như 7zip, acobat...)
  - Để đọc file các em cần cài đặt winrar => để giải nén, cài foxit reader => để đọc sách điện tử ebook pdf.
  các e vào link dưới và tìm chữ down load click vào nó sẽ tự động tải về. sau đó click duple sau đó nhấn acept hoặc next để cài đặt....
  - tải winrar về tại đây http://www.rarlab.com/download.htm
  - tải foxit reader về tại đây http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
  sau khi cài đặt các tiện ích này rồi, các e tải bộ tài liệu về nhấp chuột phải chọn extract here để giải nén và sử dụng,

  Để đọc file các em cần cài đặt winrar => để giải nén, cài foxit reader mới nhất => để đọc sách điện tử ebook pdf.
  các e vào link dưới và tìm chữ down load click vào nó sẽ tự động tải về. sau đó click duple sau đó nhấn acept hoặc next để cài đặt....
  tải winrar về tại đây http://www.rarlab.com/download.htm
  tải foxit reader mới nhất về tại đây http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
  sau khi cài đặt các tiện ích này rồi, các e tải bộ tài liệu về nhấp chuột phải chọn extract here để giải nén và sử dụng.
  - Nếu giải nén không được thì đổi tên các file thành tiếng việt không dấu trước khi giải nén.
  Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, chúc các em học sinh một năm học thành công, đỗ đạt!
  "[/color]


  BỘ TÀI LIỆU LỚP 11 CHIA 2 KIỂU CẤU TRÚC:
  *FILE 1: BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 - CẬP NHẬT THEO 8 CHUYÊN ĐỀ LỚN
  + CHUYÊN ĐỀ 1- TĨNH ĐIỆN HỌC.
  + CHUYÊN ĐỀ 2 - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
  + CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.
  + CHUYÊN ĐỀ 4 - TỪ TRƯỜNG.
  + CHUYÊN ĐỀ 5 - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.
  + CHUYÊN ĐỀ 6. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
  + CHUYÊN ĐỀ 7 - MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC.
  + CHUYÊN ĐỀ 8 - ĐỀ ÔN TẬP, THI KIỂM TRA.

  * FILE 2: BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 - CHIA THEO 42 CHỦ ĐỀ NHỎ.

  CHUONG 1. DIEN TICH - DIEN TRUONG
  CHU DE 1. ÔN TẬP, BỔ TRỢ KIẾN THỨC
  CHU DE 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN
  CHU DE 3. ĐIỆN TÍCH CHỊU CÁC LỰC TÁC DỤNG CÂN BẰNG
  CHU DE 4. ĐIỆN TRƯỜNG
  CHU DE 5. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
  CHU DE 6. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
  CHU DE 7. TỤ ĐIỆN
  CHU DE 8. ÔN TẬP, KIỂM TRA CHƯƠNG 1

  CHUONG 2. DONG DIEN KHONG DOI
  CHU DE 1. ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI- NGUỒN ĐIỆN
  CHU DE 2. ĐIỆN NĂNG, ĐL JUNLENXO-CÔNG,CÔNG SUẤT NGUỒN
  CHU DE 3. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỈ CHỨA R
  CHU DE 4. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
  CHU DE 5.ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH
  CHU DE 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA -DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

  CHUONG 3. DONG DIEN TRONG CAC MOI TRUONG
  CHỦ ĐỀ 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
  CHỦ DỀ 2.DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
  CHỦ DỀ 3.DÒNG ĐIỆN TRONGCHÂN KHÔNG VÀ CHẤT KHÍ
  CHU DE 4.DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN
  CHU DE 5. ÔN TẬP, KIỂM TRA CHƯƠNG 3 -DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

  CHUONG 4. TU TRUONG
  CHU DE 1. TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC LOẠI DÒNG ĐIỆN
  CHU DE 2. LỰC TỪ - TƯƠNG TÁC TỪ
  CHU DE 3. LỰC LO REN XƠ
  CHU DE 4. ON TAP-K.TRA  CHUONG 5. CAM UNG DIEN TU
  CHU DE 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
  CHU DE 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG DO ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG
  CHU DE 3. HIEN TUONG TU CAM
  CHU DE 4. ON TAP - KIEM TRA

  CHUONG 6. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
  ĐỀ KIỂM TRA -HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
  ĐỀ SỐ 30. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG

  CHUONG 7. MAT- DUNG CU QUANG HOC
  CHỦ ĐỀ 1. LĂNG KÍNH
  CHU DE 2. THẤU KÍNH MỎNG
  CHỦ ĐỀ 3. MẮT- CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA
  CHU DE 4. KÍNH LÚP – KÍNH HIỂN VI – KÍNH THIÊN VĂN
  CHU DE 5. ÔN TẬP - KIỂM TRA CHUYÊN ĐÊ MẮT - DỤNG CỤ QUANG HỌC

  CHUONG 8. DE THI - KIEM TRA LỚP 11
  HOC KY I
  HOC KY II


  CẤU TRÚC CÁC DẠNG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚP 10


  CHUONG 1; CHUYỂN ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
  chu de 1; chuyen dong thang deu
  chu de 2. chuyen dong thang bien doi deu
  chu de 3. roi tu do
  chu de 4. chuyen dong tron deu
  chu de 5. cong van toc
  chu de 6. on tap - kiem tra chuong 1

  CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEM
  CHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUC
  CHU DE 2. BA ĐL NEWTON
  CHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAP
  CHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIEN
  CHU DE 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC
  CHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VAT
  CHU DE 7. ON TAP - KIEM TRA

  CHƯƠNG 3; TĨNH HỌC VÂT RẮN
  chu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC TAC DUNG
  Chủ đề 2 MOMEN LỰC- NGẪU LỰC
  Chủ đề 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
  Chủ đề 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
  Chủ đề 5. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN,QUAY CỦA VẬT RẮN.
  chu de 6. on tap kiem tra

  CHƯƠNG 4; CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
  CHỦ ĐỀ 1. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
  CHỦ ĐỀ 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
  CHỦ ĐỀ 3. ĐỘNG NĂNG
  CHỦ ĐỀ 4. Thế năng- định lý biến thiên thế năng
  CHỦ ĐỀ 5. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
  CHU DE 6. ÔN TẬP - KIỂM TRA

  CHƯƠNG 5; CƠ HỌC CHẤT LƯU

  CHƯƠNG 6; CHẤT KHÍ
  chu de 1. ĐL BÔI LƠ- MA RI ỐT
  chu de 2. ĐỊNH LUẬT SAC LƠ
  chu de 3. ĐL GAY LUY XÁC
  chu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
  chu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEP

  CHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-SỰ CHUYỂN THỂ
  chu de 1. biến dạng cơ của chất rắn
  chu de 2. sự dãn nở vì nhiệt
  chu de 3. chất lỏng, sức căng bề mặt, mao dẫn
  chu de 4. sự chyển thể
  chu de 5. do am khong khi
  chu de 6. on tap - kiem tra

  CHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  DE THI - KIEM TRA LỚP 10