Chuyên đề: Ma trận - Định thức

Chuyên mục 'Toán đại cương/Cao cấp' bởi butchimau, 10 Tháng mười 2012.

  1. Ma trận - Định thức


    Định thức, trong đại số tuyến tính, là một hàm cho mỗi ma trận vuông A, tương ứng với số vô hướng, ký hiệu là det(A). Ý nghĩa hình học của định thức là tỷ lệ xích cho thể tích khi A được coi là một biến đổi tuyến tính. Định thức được sử dụng để giải (và biện luận) các hệ phương trình đại số tuyến tính.Định thức chỉ được xác định trong các ma trận vuông. Nếu định thức của một ma trận bằng 0, ma trận này được gọi là ma trận suy biến, nếu định thức bằng 1, ma trận này được gọi là ma trận đơn môđula.........


    http://www.mediafire.com/?uomwumcg281u1o8
    [PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]