Chuyên đề vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Lịch Sử' bởi quynhgiao, 18 Tháng mười một 2014.

 1. Chuyên đề vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs

  NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

  I. Thực trạng chương trình, SGK và những vấn đề cần quan tâm trong Dạy Học Lịch Sử hiện nay.

  II. Mục đích, ý nghĩa, nội dung và mức độ của Phương pháp Dạy học tích hợp.

  III. Một số phương pháp “Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học Lịch Sử”.

  IV. Các bước tiến hành cụ thể.

  V. Kết luận.

  *Phần phụ lục

  [​IMG]
  Vận dụng kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcs