Cơ chế phản ứng cơ bản trong hóa hữu cơ

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi bantot, 15 Tháng tư 2014.

  1. Cơ chế phản ứng cơ bản trong hóa hữu cơ

    Cơ chế 1 : Phản ứng SN2.
    Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét những gì xảy ra một cách chi tiết. Phản ứng này chỉ xảy ra trong một bước. Để cho phản ứng xảy ra thì tác nhân nucleophin phải tiến đến đủ gần chất phản ứng để có sự hình thành liên kết, nhưng bên cạnh đó thì liên kết cacbon - halogen cũng sẽ bị bẻ gãy. Cả hai qúa trình này đều cần có sự cung cấp năng lượng. Cơ chế của phản ứng và giản đồ năng lượng được mô tả như sau.

    Xem và tài về