Đề cương ôn tập môn sinh- học kỳ 2 lớp 10

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi butchimau, 27 Tháng sáu 2012.

 1. ĐỀ CƯƠNG THI HỌC KÌ II MÔN SINH K10
  GV: Phạm Thành Nhân

  PHẦN PHÂN BÀO

  1/ Chu kì tế bào là gì?
  2/ Đặc điểm của kì trung gian. Các hình thức phân bào.
  3/ Diễn biến của quá trình nguyên phân.
  4/ Diễn biến của quá trình giảm phân.
  5/ Tại sao gọi nguyên phân là phân bào nguyên nhiễm, giảm phân là phân bào giảm nhiễm?
  6/ Tại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?
  7/ So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân.
  8/ Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST.
  PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

  9/ Vi sinh vật là gì? Đặc điểm của vi sinh vật.
  10/ Phân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy.
  11/ Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.
  12/ Phân biệt 3 kiểu chuyển hóa vật chất: lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí.
  13/ Đặc điểm và ứng dụng của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.
  PHẦN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

  14/ Khái niệm về sự sinh trưởng của vi sinh vật.
  15/ Nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quẩn thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
  16/ Tại sao nói ”dạ dày - ruột ở người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với VSV”?
  17/ Nếu nuôi VSV không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp? Tại sao?
  18/ Thế nào là nuôi cấy liên tục? Thế nào là nuôi cấy không liên tục? Phân biệt hai hình thức nuôi cấy này.
  PHẦN VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  19/ Sơ lược về lịch sử phát hiện ra virut.
  20/ Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut. Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không? Tại sao?
  21/ Hình thái và cấu trúc một số loại virut (bảng 43 – trang 145 sách Sinh học 10 NC).
  22/ Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi sinh vật.
  23/ Đặc điểm quá trình xâm nhập và nhân lên của virut trong tế bào chủ (nêu 2 trường hợp).
  24/ Trình bày các khái niệm: virut ôn hòa, virut độc, chu trình sinh tan, chu trình tiềm tan. Mối quan hệ giữa chúng.
  25/ Thế nào là vi sinh vật cơ hội? bệnh cơ hội?
  26/ Tại sao bệnh nhân AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện? Điều này nguy nhiễm như thế nào?
  27/ HIV là gì? AIDS là gì ? Các giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS ?

  Lưu ý : Học sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng.  ST