Đề cương ôn tập môn Toán rời rạc

Chuyên mục 'Toán đại cương/Cao cấp' bởi dayto.kdh, 24 Tháng năm 2012.

 1. Đề cương dành cho dân CNTT :D

  1) Một bài về nguyên lý Dirichlet
  2) Một bài về hệ thức truy hồi
  3) Vẽ đồ thị có hướng và tìm các đường đi độ dài 5 từ đỉnh cho trước này đến đỉnh cho trước khác.
  4) Bài toán sắp xếp chỗ ngồi (n=15)
  5) Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán prim
  6) Cực tiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp Quine-McCluskey.

  Hãy đọc kỹ phần lý thuyết và các ví dụ liên quan đến 6 phần đó.

  Chúc các bạn ôn thi tốt!