Địa lí 10 Bài 11: Khí quyển

Chuyên mục 'Diễn đàn Địa Lí' bởi Lee Senior, 27 Tháng sáu 2012.

 1. BÀI 11: KHÍ QUYỂN
  Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của Vũ Trụ.

  II> CẤU TRÚC CỦA KHÍ QUYỂN.

  1> Tầng đối lưu.

  Tiếp giáp với bề mặt Trái đất là tầng đối lưu, ở xích đạo dày khoảng 16km, nhưng ở cực chỉ khoảng 8km. 80% khối lượng không khí của khí quyển tập trung ở tầng đối lưu.

  2> Tầng bình lưu.

  Đặc điểm của tầng này là không khí khô, loãng và chuyển động thành luồng ngang. Tầng bình lưu tập trung phần lớn khí ôdôn, nhất là ở độ cao khoảng 22-25km.

  3> Tầng giữa.

  Đặc điểm của tầng này là nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao và xuống còn khoảng - 70º đến – 80º, ở tầng đỉnh không khí rất loãng.

  4> Tầng ion ( tầng nhiệt)


  Tầng không khí cao gọi là tầng điện li, không khí hết sức loãng, nhưng lại chứa nhiềi ion mang đến điện tích âm hoặc dương.

  5> Tầng ngoài.


  Tầng khí quyển ngoài chủ yếu là khí hêli và hiđrô, không khí ở tầng này rất loãng.


  III> CÁC KHỐI KHÍ.


  Khối khí địa cực ( Bắc và Nam) rất lạnh, kí hiệu là A.
  Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là P.
  Khối khí chí tuyến rất nóng, kí hiệu là T.
  Khối khí xích đạo nóng ẩm, kí hiệu là E.
  Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương ( ẩm), kí hiệu là M và lục địa ( khô), kí hiệu là C. Riêng khối xích đạo chỉ có kiểu hải dương, kí hiệu là Em.

  IV> FRÔNG.

  Frông khí quyển ( kí hiệu là F). Trên mỗi bán cầu có hai frông cơ bản:

  Frông địa cực ( FA)
  Frông ôn đới ( FP).

  CÂU HỎI TỰ LUẬN.

  Câu 1.

  Hãy nêu vai trò của hơi nước trong khí quyển.

  Câu 2:

  Lớp ôdôn trong tầng bình lưu có tác dụng như thế nào đối với sinh vật cũng như sức khỏe con người?

  Câu 3:

  Dải hội tụ nhiệt đới là gì? Khác với frông ở điểm chủ yếu nào?

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

  Câu 1:

  Ý nào sau đây không đúng về tầng đối lưu?

  Tầng đối lưu.

  a> có độ dày khác nhau giữa các khu vực
  b> không khí chủ yếu chuyển động theo chiều thẳng đứng
  c> tập trung 80% khối lượng không khí
  d> tập trung 3/4 khối lượng hơi nước.

  Câu 2:


  Tầng ion còn được gọi là gì.

  a> tầng nhiệt
  b> tầng không khí cao
  c> tầng điện li
  d> tất cả đều đúng.

  Câu 3:


  Nhiệt độ không khí giảm theo độ cao ở tầng.

  a> tầng đối lưu
  b> tầng bình lưu
  c> tầng giữa
  d> tầng đối lưu và tầng giữa.

  Câu 4:

  Frông ôn đới là mặt tiếp xúc giữa

  a> khối khí địa cực và khối khí ôn đới lạnh
  b> khối khí ôn đới lạnh và khối khí chí tuyến rất nóng
  c> khối khí P và khối khí T
  d> A và C đúng.

  Đáp án: Câu 1d, 2c,3d,4b

  ĐỊA LÝ 10 Bài 12: Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đất + Trắc nghiệm
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2014