Địa lí 11 cơ bản - Bài 4: Thực hành. Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với cá

Chuyên mục 'Diễn đàn Địa Lí' bởi Lee Senior, 27 Tháng sáu 2012.

 1. Bài 4: Thực hành.
  Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển
  I. Xác định yêu cầu: Xác định cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các đang phát triển.

  II. Nội dung chính:
  1. Tự do hoá thương mại
  - Cơ hội: Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển.
  - Thách thức: Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế.

  2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ
  - Cơ hội: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.
  - Thách thức: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế.

  3. Sự áp đặt nối sống, văn hoá của các siêu cường
  - Cơ hội: Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại.
  - Thách thức: Giá trị đạo đức biến đổi theo hướng xấu, ônhiễm xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

  4. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận
  - Cơ hội: Tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kĩ thuật.
  - Thách thức: Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.

  5. Toàn cầu hoá trong công nghệ
  - Cơ hội: Đi tắt, đón đầu từ đó có thể đuổi kịp và vựt các nước phát triển.
  - Thách thức: Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

  6. Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại
  - Cơ hội: Thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế thế giới.
  - Thách thức: Sự cạnh tranh quyết liệt.

  7. Sự đa dạng hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế
  - Cơ hội: Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước.
  - Thách thức: Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

  * Tổng kết:
  - Cơ hội:
  + Khắc phục các khó khăn, hạn chế về vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ.
  + Tận dụng các tiềm năng của toàn cầu để phát triển nền kinh tế xã hội đất nước.
  + Gia tăng tốc độ phát triển.

  - Thách thức:
  + Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn.
  + Chịu nhiều thua thiệt, rũi ro: tụt hậu, nợ nhiều, ô nhiễm, mất quyền tự chủ nền kinh tế…

  Địa lí 11 cơ bản - Bài 5 (Tiết 1,2,3) Một số vấn đề của châu lục và khu vực

  ST
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2015
 2. bích trâm

  bích trâm Thành viên

  ai biết những ví dụ của từng phần đó giúp dùm yk(*)
   
 3. bích trâm

  bích trâm Thành viên

  giúp mình tìm những ví dụ về những vấn đề đó đi
  (*)
   
 4. vietnamhoc

  vietnamhoc Biên tập viên

  Bài viết tham khảo :)


  Đây là những câu trong bài 4 Địa 11 : Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển


  Trả lời từng ô ý kiến nha Từ 1 đến 7


  1)Tự do hóa thương mại
  Cơ hội :Mở cửa thị trường , thúc đẩy sản xuất phát triển
  Thách thức : Trở thành thị trường tiêu thụ của các cường quốc kinh tế (các nước phát triển)
  2)Cách mạng khoa học công nghệ
  Cơ hội : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ , hình thanh và phát triển nền kinh tế tri thức
  Thách thức : Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế
  3)Sự áp đặt lối sống và văn hóa cúa các siêu cường quốc
  Cơ hội : Tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại
  Thách thức : Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc , ô nhiễm xã hội , giá trị đạo đức bị tụt lùi.
  4)Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận
  Cơ hội : Tiếp nhận công nghệ máy móc , hiện đại hóa cơ sở vật chất
  Thách thức : Trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu cho các nước phát triển=>bị ô nhiễm
  5)Toàn cầu hóa trong công nghệ
  Cơ hội : Đi tắt đón đầu nên công nghệ hiện đại , có thể đuổi kịp và vượt qua các nước phát triển
  Thách thức : Nợ nước ngoài , tụt hậu
  6)Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại
  Cơ hội : Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn , hóa nhập nền kinh tế thế giới
  Thách thức : Nguy cơ hòa tan và cạnh tranh quyết liệt
  7)Sự đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế
  Cơ hội : Quan hệ quốc tế rộng rãi , tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước
  Thách thức : Chảy máu chất xám , gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên
  Tổng kết
  -Cơ hội: +Khắc phục khó khăn, hạn chế về vốn cơ sở vật chất kinh tế công nghệ
  +Tận dùng tiềm năng về toàn cầu hóa để phát triển nền kinh tế xã hội đất nước
  +Gia tăng tốc độ phát triển
  -Thách thức:+Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn, chịu nhiều rủi ro thua thiệt tụt hậu,nợ ô nhiễm...thậm chí mất cả nên độc lập

  Nguồn: Blog địa lý​