Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: thành tựu, bài học qua 20 năm

Chuyên mục 'Lịch sử đảng' bởi Dancer, 15 Tháng mười hai 2012.

  1. Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: thành tựu, bài học qua 20 năm


    Vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ XX do những điều kiện khắc nghiệt của hoàn cảnh đất nước và cả do những khuyết điểm chủ quan trong lãnh đạo và quản lý mà đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã từng bước thử nghiệm tìm tòi con đường đổi mới để đưa đất nước phát triển.

    Upload theo yêu cầu tại topic Nhận Download tất cả các tài liệu trên tailieu.vn

    http://www.mediafire.com/?nnxhnxo4xczo2v3