Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Chuyên mục 'Diễn đàn Lịch sử' bởi dayto.kdh, 26 Tháng mười một 2012.

  1. Tài liệu upload theo yêu cầu tại topic Nhận Download tất cả các tài liệu trên tailieu.vn http://kenhdaihoc.com/threads/9158-Nhan-Download-tat-ca-cac-tai-lieu-tren-tailieu-vn.kdh/page5

    CHƯƠNG VII ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI


    Khaí niêṃ văn hóa: Văn hoá theo nghiã hep̣ : - Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội - Văn hóa là hệ các giá trị truyền thống, lối sống - Văn hóa là năng lực sáng tạo” của một dân tộc Văn hoá theo nghiã rôṇ g: - Văn hóa la ̀ bản sắc” của một dân tộc, là cái để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác…. La ̀ tổng thể những gia ́ tri ̣ vâṭ chât́ và tinh thâǹ do côṇ g đôǹ g các dân tôc̣ Viêṭ Nam sáng taọ ra trong quá trình dựng nước và giữ nước.

    http://www.mediafire.com/?venqs09cxbmxc4q