[Full video] KIT3 Vật Lý - thầy Đăng Việt Hùng

Chuyên mục 'Diễn đàn Vật Lý' bởi hungxc, 8 Tháng một 2016.

 1. Trọn bộ gồm 5 chuyên đề:

  CHUYÊN ĐÊ 1 : SÓNG CƠ HỌC
  CHUYÊN ĐỀ 0: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
  CHUYÊN ĐỀ 2 : ĐIỆN XOAY CHIỀU
  CHUYÊN ĐỀ 3 : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
  CHUYÊN ĐỀ 4: SÓNG ÁNH SÁNG
  CHUYÊN ĐỀ 5: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ VẬT LÝ HẠT NHÂN

  Nguồn: Anh Pháp Tô Nguyễn