Geometric Probability - Art Johnson (Mỹ)

Chuyên mục 'Xác suất thống kê' bởi butchimau, 24 Tháng hai 2013.

  1. Geometric Probability

    Sách trình bày cụ thể về các khái niệm của xác suất theo quan điểm hình học. Và minh họa bằng những ví dụ được trình bày chi tiết.

    Tài liệu tiếng Anh do tác giả Art Johnson (Mỹ) biên soạn theo định dạng pdf

    http://www.mediafire.com/view/?nkv5vvydmnkeest

    [PDF]http://uploader.kenhdaihoc.com/files/1/PPT va XSTK/geometric-probability.pdf[/PDF]