giải gần đúng nghiệm pt bậc 3 bằng pp tiếp tuyến ( pp newton) và dánh giá sai số

Chuyên mục 'Phương pháp tính' bởi italo113, 25 Tháng mười 2013.

  1. Câu 1 : giải gần đúng nghiệm pt bậc 3 bằng pp tiếp tuyến ( pp newton) và dánh giá sai số. cho trước khoảng cách ly nghiệm, tính đến n=6.

    Cho phương trình : -x^3-3x-5=0

    Bằng phương pháp tiếp tuyến giải gần đúng nghiệm của phương trình trong khoảng (-1,5;-1). Tính đến n=5 và đánh giá sai số.