giải phương trình

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi skylinehermes, 23 Tháng mười hai 2012.

  1. [latex]\sqrt{x^2+x-6}+3\sqrt{x-1}=\sqrt{3x^2-6x+19}[/latex]