giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi vuihatca, 4 Tháng mười 2015.

 1. Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.
   
  Chi Ut thích bài này.
 2. Chi Ut

  Chi Ut Moderator

  F2 có tỉ lệ 245 trắng : 315 đỏ = 7 trắng : 9 đỏ => F2 có 16 tổ hợp gen tương ứng với 4 giao tử x 4 giao tử

  => Cơ thể F1 tạo ra 4 loại giao tử => F1 có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

  => Tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định, theo quy luật tương tác bổ sung.

  A_B_ : cho hoa đỏ

  A_bb , aaB_, aabb : cho hoa trắng

  Ta có sơ đồ lai:

  P: Cây hoa đỏ (AABB) x Cây hoa trắng (aabb)

  F1: 100% hoa đỏ (AaBb)

  F1: AaBb x AaBb

  F2: 9A_B_ : 3A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb
   
  Ngô Tấn Trí thích bài này.