Lớp 11 Giáo án - Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rể

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Sinh Học' bởi quynhgiao, 6 Tháng chín 2014.

 1. Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

  A. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

  BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ​

  I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức
  :
  - Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.
  - Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
  - Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng.

  2. Kĩ năng
  :
  - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

  3. Thái độ:

  - Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.

  II. Đồ dùng dạy học
  :
  - Tranh hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK.

  III. Phương pháp dạy học
  :
  - Trực quan, thảo luận và hỏi đáp.

  IV. Tiến trình dạy học
  :
  1. Ổn định lớp:
  2. Bài mới:

  Xem bài giảng: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=34546
  Download giáo án: https://drive.google.com/file/d/0Bys-0BMtJbLlUlcyYllDSWpDNjQ/edit?usp=sharing