Lớp 10 Giáo án văn 10 - Văn bản

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Văn Học' bởi Chi Ut, 22 Tháng một 2015.

 1. Giáo án mẫu

  VĂN BẢN

  I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

  Giúp học sinh:

  - Nắm được một số khái niệm và đặc điểm của văn bản

  - Nâng cao năng lực phân tích tạo lập văn bản.


  II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

  - Sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập 1.

  - Sách giáo viên Ngữ văn 10 – tập 1.

  - Thiết kế dạy học Ngữ văn 10 – tập 1.

  - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 10 – tập 1.

  - Giới thiệu giáo án Ngữ văn 10 – tập 1.

  - Bài tập Ngữ văn 10 – tập 1.


  III) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

  GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.


  IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

  1. Kiểm tra bài cũ:

  BÀI: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN

  CÂU HỎI:

  1. Trình bày những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian?

  2. Trình bày các giá trị của văn học dân gian?

  3. Nêu hệ thống thể loại của văn học dân gian? Cho ví dụ một vài thể loại?

  2. Giảng bài mới:

  Vào bài:

  Ở chương trình THCS, các em đã được giới thiệu một số loại văn bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số loại văn bản khác.


  [​IMG]