Lớp 11 Giáo án vật lý lớp 11 - Phần 2: Quang hình học (chương trình cơ bản)

Chuyên mục 'Giáo án, tài liệu Vật Lý' bởi quynhgiao, 16 Tháng mười 2014.

 1. Giáo án vật lý lớp 11 (chương trình cơ bản)

  Trường PTTH Tân Bình
  GVHD giảng dạy: Thầy Dương Quốc Dũng.
  SVTT: Nguyễn Thị Hồng Phương.


  Phần hai: QUANG HÌNH HỌC
  Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  .(1 tiết)​

  I./ Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học sinh có thể:

  ☺Về tri thức:

  + Nêu hiện tượng khúc xạ ánh sáng (KXAS).

  + Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

  + Trình bày và phân biệt các khái niệm: Chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối, hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối, chỉ ra và giải thích mối quan hệ giữa góc tới, chiết suất và góc khúc xạ trong các hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

  + Biết được hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và vận tốc truyển ánh sáng trong các môi trường.

  + Biết được công thức định luật khúc xạ ánh sáng dưới dạng đối xứng.

  + Nêu nguyên lý thuận nghịch chiều truyền ánh sáng và cách vẽ đường đi của tia sáng từ môi trường này sang môi trường khác.

  «Về kỹ năng:

  + Vẽ được đường đi của tia sáng qua 2 môi trường trong suốt.

  + Vận dụng tốt định luật khúc xạ ánh sáng để giải các bài toán quang hình học về khúc xạ ánh sáng (tính góc tới, góc khúc xạ, tính chiết suất của môi trường, vận tốc ánh sáng trong các môi trường,…).

  + Hình thành phương pháp làm bài tập tốt.

  ♥Về thái độ:

  + Yêu thích, tự giác và hứng thú với môn học.

  + Nâng cao khả năng học hỏi, tìm hiểu để giải thích các hiện tượng vật lý tương tự

  II./Khái quát những nội dung chính của bài:

  I. Khúc xạ ánh sáng

  1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng…

  2. Định luật khúc xạ ánh sáng…

  II. Chiết suất của môi trường

  1. Chiết suất tỉ đối…

  2. Chiết suất tuyệt đối…

  III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

  III./Chuẩn bị:

  Giáo viên:

  1. Phương pháp dạy học: phương pháp thuyết trình (bài giảng), phương pháp trực quan- thí nghiệm, dẫn dắt HS xây dựng kiến thức.

  2. Phương tiện: SGK, bảng, máy chiếu, hình ảnh và một số câu hỏi vận dụng.

  3. Tài liệu tham khảo: Vật lý 11 nâng cao, internet- trang google.com, violet, youtube.

  Học sinh:

  2. Ôn tập về hiện tượng khúc xạ ánh sáng đã học ở THCS.

  3. Chuẩn bị bài mới.

  IV./ Tổ chứa hoạt động dạy học:

  1. Hoạt động 1: Ổn định lớp học (1 phút)