Giúp em bài về hóa phi kim

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi LinhDat9999, 5 Tháng mười 2013.

  1. Cho m g hỗn hợp C và P có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch [latex]{HNO}_3[/latex] dư. Sau phản ứng thu được 5,6 l hỗn hợp khí (đktc) . Tìm m