Giúp em dạng toán muối sunfua

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi phoebepham, 26 Tháng hai 2016.

  1. Hỗn hợp X gồm m1 gam bột sắt và m2 gam bột lưu huỳnh. Đem nung ở nhiệt độ cao không có mặt oxi thu được hỗn hợp y. Hoà tan y bằng dung dịch HCl dư thu được 0.8g chất rắn và khí Z có tỉ khối hơi so vói hidro bằng 9. Lẫn khí Z lộn từ từ qua dung dịch đồng(II) Clorua dư thấy tạo 9.6g kết tủa. Tính m1 và m2 và hiệu suất phản ứng.
    Em cám ơn !!!