giúp hóa

Chuyên mục 'Các môn tự nhiên' bởi tiểu chi, 6 Tháng mười 2014.

  1. hòa tan 4g hỗn hợp fe và cu bằng một lượn vừa đủ h2s04 đặc nóng thu được khí a và dd b hấp thụ hoàn toàn khí a vào 125g dd naoh rồi đem cô cạn dd tạo thành đucợ 16,6 gam chất rắn khan c. mặt kahcs cho lượng dư koh vào dd b pứ xong lọc lấy kết tủa tạo thành nung nóng đến khối lượng ko đổi được 5,6g chất rắn e. tính C% dd naoh đã dùng
     
  2. quynhgiao

    quynhgiao Biên tập viên