Hóa 11 Bài tập về độ PH

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi ngoisaocodon, 12 Tháng mười 2013.

  1. Cần bao nhiêu gam NaOH vào 1 (l) dd H[SUB]3[/SUB]PO[SUB]​4[/SUB] để thu được dung dịch đệm có PH = 6 . Biết [latex]H_{3}PO_{4} [/latex] có [latex]K_{a1} = 10^{-2,23}[/latex]; [latex]K_{a2} = 10^{-7,26}[/latex]; [latex]K_{a3} = 10^{-12,32}[/latex].