Kiến thức địa lý 10 - Cả năm

Chuyên mục 'Diễn đàn Địa Lí' bởi quynhgiao, 7 Tháng mười 2014.

 1. ĐỊA LÝ 10 BÀI 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

  ĐỊA LÍ 10 Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

  Địa lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông

  Địa lý 10 bài 4 vũ trụ. Các chuyển động chính của trái đất và các hệ quả của chúng ( + Trắc nghiệm)

  Địa lý 10- Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của trái đất + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 6: Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển + Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 7: Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo trái đất + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất + Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 Bài 11: Khí quyển

  ĐỊA LÝ 10 Bài 12: Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đất + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 13 : Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính + Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 14 : Độ ẩm của không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 15 : Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa

  Địa lí 10 bài 16 : Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên trái đất. Nước ngầm. Hồ + Trắc nhiệm

  Địa lý 10 bài 17 : Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớ

  Địa lí 10 bài 18 : Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật

  Địa lí 10 bài 18 : Nước biển và đại dương+ Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 19 : Sóng. Thủy triều. Dòng biển + trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 20 : Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng + Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 22: Sự phân bố của sinh vật và đất trên trái đất

  Địa lí 10 bài 23: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý

  Địa lí 10 bài 24 : Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 25 : Dân số và sự gia tăng dân số + Trắc nghiệm

  Địa lý 10 bài 26 : Cơ cấu dân số + Trắc nghiệm

  Địa lí 10 bài 27: Các chủng tộc. Ngôn ngữ và tôn giáo+ Trắc ngiệm

  Địa lí 10 bài 28: Phân bố dân cư các loại hình quần cư và đô thị hóa+ Trắc nghiệm


  Địa lí 10 bài 29: Các nguồn lực phát triển kinh tế

  Địa lí 10 bài 30: Cơ cấu nền kinh tế

  Địa lí 10 bài 32: Địa lý ngành trồng trọt

  Địa lí 10 bài 33: Địa lý ngành chăn nuôi


  Địa lí 10 bài 34 : Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Địa lý 10 bài 35: Vai trò đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố

  Địa lí 10 bài 36 : Địa lí các ngành công nghiệp

  Địa lí 10 bài 37 : Địa lí các ngành công nghiệp ( TT)

  Địa lí 10 bài 38 : Địa lí các ngành công nghiệp

  Địa lí 10 bài 40 : Vai trò. Các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

  Địa lí 10 bài 41 : Vai trò. Các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành giao thông vận tải

  Địa lí 10 bài 42 : Địa lí các ngành giao thông vận tải

  Địa lí 10 bài 43 : Địa lí các ngành giao thông vận tải

  Địa lí 10 bài 44 : Địa lí ngành thông tin liên lạc

  Địa lí 10 bài 45: Địa lí ngành thương mại

  Địa lí 10 bài 46: Thị trường thế giới

  Địa lí 10 bài 47: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  Địa lí 10 bài 48: Môi trường và sự phát triển bền vững