Lịch sử 10 nâng cao - Bài 23: Nước Văn Lang - Âu Lạc

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi vietnamhoc, 29 Tháng sáu 2012.


 1. Chương 2: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


  BÀI 23: NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

  1. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

  - Cơ sở hình thành nhà nước
  - Đầu thiên niên kỉ I TCN cư dân văn hoá đã biêtsuwr dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt.
  - Nông nghiệp dùng cày khá phát triển, kết hợp với săn bắn chăn nuôi và đánh cá
  - Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp nghề gốm và nghề đúc đồng phát triển. => Đời sống kinh tế vật chất tiến bộ hơn, phát trển ở trình độ cao hơn hẳn.

  2. Những chuyển biến xã hội

  - Thời Đông Sơn, xã hội có sự chuyển biến với sự phân hoá giàu nghèo.

  3. Cơ cấu tổ chức nhà nước Văn lang - Âu lạc.

  - Hoàn cảnh ra đời: Sự chuyển biến kinh tế xã hội, đặt ra những yêu cầu mới:ổnị thuỷ quản lý xã hội, chống giặc ngoại xâm => Nhà nước ra đời đáp ứng những đòi hỏi đó.
  * Quốc gia Văn lang - Âu Lạc (VII – III TCN)
  - Kinh đô: Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).
  - Tổ chức nhà nước.
  + Đứng đầu đất nước là Vua Hùng vua Thục.
  + Giúp việc có các lạc hầu, lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ lạc tướng đúng đầu.
  + ở các làng đứng đầu là Bồ chính
  => Tôt chức bộ máy nhà nước còn đơn giản sơ khai.
  * Quốc gia Âu Lạc (III – II TCN)
  - Kinh đô: Cổ loa (Đông Anh – Hà Nội).
  - Lãnh thổ mở rộng hơn, tổ chức bộ máy nhà nước chặt trẻ hơn.
  - Có quân đội mạnh, vũ khí tốt, thành cổ loa kiên cố, vững chắc.
  => Nhà nước Âu lạc có bước phát triển cao hơn nhà nước Văn Lang.

  4. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn lang Âu lạc.

  a) Đời sống vật chất
  - Ăn: Gạo tẻ, gạo nếp, thịt cá, rau củ,
  - Mặc: nữ mặc áo, váy, nam đóng khố.
  - ở: Nhà sàn

  b) Đời sống tinh thần

  - Sùng bái thần linh, thờ cúng tổ tiên:
  - Tổ chức cưới xin ma chay, lễ hội.
  - Có tập quán nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình, dùng đồ trang sức.
  => Đời sống vật chất tinh thần của người Việt Cổ khá phong phú, hoà nhập với tự nhiên.  ST