Lịch sử 10 nâng cao - Bài 28: Xây dựng và phát triển Nhà nước độc lập thống nhất (X-XV)

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi vietnamhoc, 29 Tháng sáu 2012.


 1. Bài 28: Xây dựng và phát triển Nhà nước độc lập thống nhất (X-XV)  I. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC. THỜI NGÔ, ĐINH, TIỀN LÊ.
  - Năm 939 Ngô Quyền xưng vương thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).
  => Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập tự tủ.
  - Năm 968 sau khi dẹp “loạn 12 sứ quân” Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Chuyển kinh đô về Hoa Lư, Ninh Bình.
  - Tổ chức bộ máy nhà nước: Thời Đình, Tiền Lê chính quyền trung ương có 3 ban: Văn ban, Võ ban, Tăng ban.
  + Về hành chính chia nước thành 10 đạo.
  +Tổ chức quân đội theo chế độ “ngụ bình ư nông”.
  - Trong thế kỷ X nhà nước độc lập tự chủ theo thiết chế quân chủ chuyên chế đã được xây dựng. Còn sơ khai song đã là nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta.

  2. Nhà nước Đại Việt thời Lý, Trần, Hồ

  * Tổ chức bộ máy nhà nước.
  - Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (thủ đô HN nay)
  - Năm 1054 Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là Đại Việt
  => Mở ra một thời kỳ phát riển mới của dân tộc.
  - Bộ máy nhà nước các thời Lý, Trần, Hồ.
  - Bộ máy nhà nước, quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn.

  3. Đoàn kết dân tộc chính sách ngoại giao.

  * Đối nội:
  - Quan tâm đến đời sống nhân dân chú ý đoàn kết các dân tộc ít người.
  * Đối ngoại: Với các chiều đại phương Bắc
  + Quan hệ hoà hiếu
  + Đồng thời sẳn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
  - Với Chăm Pa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện có lúc sảy ra chiến tranh
  ST

   
 2. boyqnam9x

  boyqnam9x Thành viên

  cảm ơn nhé :)