Lịch sử 10 nâng cao - Bài 30: Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm (X-XV)

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi vietnamhoc, 29 Tháng sáu 2012.


 1. Bài 30: Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm (X-XV)
  I- CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (THẾ KỶ X – XI)
  1. Kháng chiến chống tống thời tiền Lê.
  - Năm 980 nhân lúc triều đình nhà Đinh gặp khó khăn, vua Tống cwr quân xâm lược nước ta.
  - Trước tình hình đó thái Hậu họ Dương và triều đình nhà Đinh đã tôn Lê Hoàn làm vua để lãnh đạo kháng chiến.
  - Thắng lợi lớn nhanh chóng thắng ngay ở vùng đông bắc khiến vua Tống không dám nghĩ đến việc xâm lược Đại việt cũng cố vững chắc nền độc lập.

  2. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077)

  - Thập kỉ 70 của thế kỉ XI nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược.
  - Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý đã tổ chức kháng chiến.
  + Giai đoạn 1: Lý Thường Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược”tiên phát chế nhân” đem quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc.
  -Năm 1085 quân chiều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống , Châu KHâm, Châu Liên, Ung Châu, sau đó rút về phòng thủ đợi giặc.
  - Năm 1077 ba mươi vạn quân Tống kéo sang bị đánh bại bên bờ bắc của sông Như Nguyệt -> Ta chủ động giảng hoà và kết thúc chiến tranh.

  II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII)

  - Năm 1258 – 1288 quân Mông Nguyên 3 lần xâm lược nước ta, giặc rút mạnh và hung bạo.
  - Các vua Trân cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.
  - Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng…
  + Lần 1: Đông Bộ Đầu (bên sông Hồng từ dốc Hàng Than đến dốc Hóc Mai, Ba Đình, Hà Nội)
  + Lần 2: Đẩy lùi quân xâm lược Mông – Nguyên năm 1285.
  - Tiêu biểu nhất là trận Bạch Đằng năm 1288 đè bẹp ý trí xâm lược của quân Mông – Nguyên bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
  + Nhà Trần có vua hiền, tướng tài triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược.
  + Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình => nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vâng lệnh kháng chiến.

  III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC ĐẦU THẾ KỈ XV VÀ KHỞI NGHĨA LAM
  SƠN.
  - Năm 1407 cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Minh.
  - Năm 1418 khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo.
  - Thắng lợi tiêu biểu
  + Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Lam Sơn (Thanh Hoá) được sự hưởng ứng của nhân dân vùng giải phóng càng mở rộng từ Thanh Hoá vào Nam.
  + Chiến thắng Tốt Động đẩy quân Minh vào thế bị động.
  + Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang đập tan 10 vạn quân cứu viện khiến giăc cùng quẫn tháo chạy về nước.
  - Đặc điểm:
  _ Từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
  + Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa đề cao.
  + Có đại bản doanh, căn cứ địa.
  ST