Lịch sử của Xát suât thống kê và các ứng dụng

Chuyên mục 'Xác suất thống kê' bởi butchimau, 24 Tháng hai 2013.