Ma trận - Định thức - Hệ phương trình

Chuyên mục 'Toán đại cương/Cao cấp' bởi butchimau, 10 Tháng mười 2012.

  1. Ma trận - Định thức - Hệ phương trình


    Trong toán học, một ma trận là bảng chữ nhật chứa dữ liệu (thường là số thực hoặc số phức, nhưng có thể là bất kỳ dữ liệu gì) theo hàng và cột. Trong đại số tuyến tính, ma trận dùng để lưu trữ các hệ số của hệ phương trình tuyến tính và biến đổi tuyến tính. Trong lý thuyết đồ thị, ma trận thường dùng để biểu diễn đồ thị (ví dụ: ma trận kề), lưu trữ trọng số cho đồ thị có trọng số... Trong lập trình, ma trận thường được lưu trữ bằng các mảng hai chiều. Ma trận thông dụng nhất là ma trận hai chiều. Tổng quát hóa của khái niệm ma trận hai chiều là ma trận khối. Trong lập trình, ma trận khối được lưu trữ bằng các mảng nhiều chiều..........


    http://www.mediafire.com/?fsr1vbupga0tya1
    [PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]