Một số phương trình lượng giác.

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi Alexman113, 3 Tháng mười hai 2012.

 1. Giải các phương trình:
  a) [latex]\sin x+\sin^2x+\cos^3x=0[/latex]
  b) [latex]2\cos^2x-1=\sin3x[/latex]
  c) [latex]\cos3x-\cos2x=\sin3x[/latex]
  d) [latex]\sqrt{\sin x}+\sin x+\sin^2x+\cos x=1[/latex]
  e) [latex]\cos2x+\cos\dfrac{3x}{4}-2=0[/latex]
  f) [latex]1+\sin^32x+\cos^32x=\dfrac{3}{2}\sin4x[/latex]
  g) [latex]\cot x-\tan x=\sin x+\cos x[/latex]
  h) [latex]2\sin x+\cot x=2\sin2x+1[/latex]

  Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn.