Nếu các cặp NST phân li bình thường thì ở kì sau II số NST trong một tế bào là:

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi Ngô Tấn Trí, 9 Tháng mười hai 2016.

  1. Một loài thực vật có bộ NST $2n=24$. Một tế bào sinh dục chín của thể $3$ nhiễm kép tiến hành giảm phân. Nếu các cặp NST phân li bình thường thì ở kì sau II số NST trong một tế bào là:
    A) 6 hoặc 7 hoặc 8
    B)12 hoặc 13 hoặc 14
    C) 11 hoặc 12 hoặc 13
    D) 24 hoặc 26 hoặc 28