Phân biệt giữa hướng động và ứng động + ví dụ

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi Chi Ut, 15 Tháng một 2015.

 1. Phân biệt giữa hướng động và ứng động

  - Hướng đông: là sự trả lời kích thích từ 1 phía của thực vật.
  VĐ: chiếu ánh sáng vào 1 phía của hoa bồ công anh
  - Ứng động: là sự trả lời kích thích từ mọi phía của thực vật.
  VD: Sự nở hoa của hoa bồ công anh.  [​IMG]