Phương trình lượng giác.

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi Alexman113, 3 Tháng mười hai 2012.

 1. [latex]\fbox{1.}[/latex] Tìm các nghiệm của phương trình:

  [latex]\sin x\cos4x-\sin^22x=4\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{x}{2}\right)-\dfrac{7}{2}[/latex]

  thỏa mãn điều kiện: [latex]\left|x-1\right|<3.[/latex]

  [latex]\fbox{2.}[/latex] Giải các phương trình:
  [latex]a)\,\dfrac{3\left(\cos2x+\cot2x\right)}{\cot2x-\cos2x}-2\sin2x=2\\b)\,4\cos^2x+3\tan^2x-4\sqrt{3}\cos x+2\sqrt{3}\tan x+4=0\\c)\,\dfrac{\sin^4x+\cos^4x}{\sin2x}=\dfrac{1}{2}\left(\tan x+\cot x\right)[/latex]

  Mọi người giúp em với ạ.