Probabilities for Dummies - Xác suất thống kê dành cho người mới bắt đầu

Chuyên mục 'Xác suất thống kê' bởi butchimau, 24 Tháng hai 2013.

  1. Probabilities for Dummies

    Xác suất thống kê dành cho người mới bắt đầu của tác giả Deborah Rumsey do nhà xuất bản Wiley Publeshing phát hành. Sách bao gồm tất cả các nội dung của phần Xác suất với cách trình bày rõ ràng và nhiều ví dụ minh họa.

    Sách được đóng gói dưới dạng file nén WinRAR.
    http://www.box.net/shared/peo4je902b
    password giải nén: thunhan.wordpress.com