Probability and Statistic by Example

Chuyên mục 'Xác suất thống kê' bởi butchimau, 24 Tháng hai 2013.

  1. Probability and Statistic by Example

    Tài liệu về Xác suất thống kê, được trình bày bằng các ví dụ minh họa, cụ thể. Đây là tài liệu thích hợp cho các bạn sinh viên mới bắt đầu học tập học phần Xác suất thống kê.

    Tài liệu viết bằng định dạng pdf

    [PDF]http://uploader.kenhdaihoc.com/files/1/PPT va XSTK/Probability-and-Statistic-by-example.pdf[/PDF]