Quá trình nhân đôi của ADN

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi bantot, 20 Tháng chín 2012.

 1. Cơ chế nhân đôi của ADN


  1. Nguyên tắc: ADN có khả năng nhân đôi để tạo thành 2 phân tử ADN con giống nhau và giống ADN
  mẹ theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn

  2.Quá trình nhân đôi của ADN


  Bước 1: tháo xoắn phân tử ADN nhờ enzim tháo xoắn tạo chạc chữ Y, để lộ hai mạch đơn trong đó một mạch có đầu 3’ - OH còn mạch kia có đầu 5’ - P.

  Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới .

  ADN - polymerase xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều 5’ → 3’ (ngược chiều với mạch làm khuôn).
  Các nuclêôtit của môi trường nội bào liên kết với mạch làm khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – T,
  G – X).
  - Trên mạch khuôn (3’ → 5’) → mạch mới được tổng liên tục.

  - Trên mạch khuôn (5’ → 3’) → mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn
  Okazaki), sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.


  Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành xoắn lại với nhau.
  Các mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó → tạo thành phân tử ADN con, trong đó một mạch mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn).
  Các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza.

  3. Sự giống nhau và khác nhau giữa cơ chế tổng hợp ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn a. Giống nhau
  - Đều dựa trên khuôn mẫu của AND mẹ.

  - Đều cần nguyên liệu là các nuclêôtit.

  - Cần có enzim xúc tác để mở xoắn, tách hai mạc đơn, lắp ráp các nuclêôtit.

  - Cần tổng hợp đoạn mồi để tạo ra nhóm 3’ - OH.

  - Có một mạch tổng hợp nửa gián đoạn.

  - Đều dựa vào nguyên tắc bổ sung khi lắp ráp các nuclêôtit trên khuôn mẫu của từng mạch đơn ADN
  mẹ.

  - Kết quả đều tạo ra những phân tử ADN conn giống hệt ADN mẹ theo nguyên tắc bán bảo toàn.

  b. Khác nhau

  [TABLE="width: 620"]
  [TR]
  [TD]Tổng hợp ADN ở sinh vật nhân sơ[/TD]
  [TD]Tổng hợp ADN ở sinh vật nhân chuẩn[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Toàn bộ AND chỉ có một sơn vị tái bản. Quá trình
  nhân đôi xảy ra ở 1 điểm và chạy theo 2 chiều ngược nhau.
  [/TD]
  [TD]Có nhiều đơn vị tái bản. Quá trình nhân đôi AND
  diễn ra tại nhiều điểm.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Có ít loại enzim tham gia vào quá trình nhân đôi
  hơn
  [/TD]
  [TD]Có nhiều loại enzim tham gia vào quá trình nhân
  đôi hơn.
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Sưu tầm​