[SHARE] Chuyên Đề Lượng Giác Toàn Tập (Full)

Chuyên mục 'Diễn đàn Toán học' bởi Team_BQT, 3 Tháng mười 2012.

 1. Lượng giác toàn tập bao gồm các vấn về Hệ thức lượng trong tam giác (Hình học lớp 10), các phép biến đổi lượng giác cơ bản ( Đại số 10), phương trình, hệ PT lượng giác (Đại số và giải tích 11), một số bài toán nâng cao đòi hỏi kiến thức 12 về Khảo sát hàm số.

  Tài liệu gồm 11 chương:

  Chương 1: Công thức lượng giác

  Chương 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  Chương 3: Phương trình bậc hai đối với các hàm số lượng giác

  Chương 4: Phương trình bậc nhất theo sin và cosin

  Chương 5: Phương trình đối xứng theo sinx và cosx

  Chương 6: Phương trình đẳng cấp

  Chương 7: Phương trình lượng giác chứa căn và giá trị tuyệt đối

  Chương 8: Phương trình lượng giác không mẫu mực

  Chương 9: Hệ Phương trình lượng giác

  Chương 10: Hệ thức lượng trong tam giác

  Chương 11: Nhận dạng tam giác
  http://www.mediafire.com/download.php?bomz7ow9nii2sna